شام غريبان
امشب به صحرا بي كفن جسم شهيدان است


شام غريبان است

امشب نواي كودكان بر بام كيوان است

شام غريبان است

امشب به دشت كربلا نالان يتيمانند

تا صبح گريانند


امشب به روي كشته ها در ناله مرغانند

چون ني در افغانند


بر خاك بي غسل و كفن رعنا جوانانند

خوابيده عريانند


بر غربت اجسادشان عالم پريشان است

شام غريبان است

امشب به صحرا بي كفن جسم شهيدان است

شام غريبان است


امشب عيال مصطفي در گوشهء صحرا


بي منزل و ماوا

اموالشان تاراج كين از فرقه ي اعدا

اي آه و واويلا


خون مي رود امشب ز چشم دختر زهرا

اف بر تو اي دنيا


آل علي ويران نشين اندر بيابان است

شام غريبان است

امشب يتيمان جهان در گوشه ي هامون

غلطان به بحر خون


اندر هواي خاتم او بزدل ملعون

ديوانه و مجنون


سازد جدا انگشت او آن بي حياي دون

اي چرخ شو ويران

كي خاتم محبوب حق در خورد ديران است

شام غريبان است


امشب به بالين حسين زينب عزادار است

بر غم گرفتار است


امشب سكينه بر سر نعش پدر زار است

از ديده گريانست


زهرا به دور كشته ها با خيل حوران است

از ديده خونبار است


امشب فلك گريان به حال آل اطهار است

شام غريبان است

امشب تن پاك حسين در قتلگاه بي سر

در بحر خون اند

خوابيده بي غسل و كفن با اكبر و اصغر

با ياوران يكسر


آثار ظلم خولي مردود سگ كمتر

در كنج خاكستر

گاهي به حال دختران اندر پرستاري

از راه غمخواري

گاهي كند در مطبخ خولي

آن عصمت باري


از ماتمش خائف نواخوانست و گريان است

شام غريبان است

چهارشنبه شانزدهم 9 1390 1:3 صبح

ميدانم بابا دو بخش است: بخشي در صحرا بخشي بر نيزه اما اينكه عمو چند بخش است را فقط باباا ميداند...

سه شنبه پانزدهم 9 1390 1:19 صبح

 


 

  ماه محرم آمده دل را حرم كنيد.......بر قلب عاصي و دل زارم كرم كنيد

ماه محرم آمده ديوانه شد دلم.......از كربلا نظر به دل مضطرم  كنيد

ماه محرم آمده باراني است چشم.....آياشود نظربه دوچشم ترم كنيد

ماه محرم آمده با جامه ي سياه......در خيل عاشقان حسين باورم كنيد

ماه محرم آمده بيتابم اي حسين.......از خاك تربت خودتان بر سرم كنيد

ماه محرم آمده دلتنگ هيآتم   ...... در بين روضه روح در اين پيكرم كنيد

ماه محرم آمده درخواست ميكنم....روح وتنم  فدايي آب آورم كنيد

ماه محرم آمده مجنون زينبم.......از غصه هاي معجر او پرپرم كنيد

ماه محرم آمده ميگويدم رباب.....فكري به حال تشنگي اصغرم كنيد

ماه محرم آمده امّا دلم سياه.....من را عوض كنيد و ازين بهترم كنيد

ماه محرم آمده دلتنگ مهديم.....در خيمه گاه فاطميش نوكرم كنيد

 

************************

 

ايام سوگواري سالار شهيدان امام حسين(ع) را به شما تسليت مي گويم.

 

يکشنبه ششم 9 1390 9:7 بعد از ظهر
X